cart.general.title

BẢO NGỌC THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Vui lòng dowload tài liệu TẠI ĐÂY