cart.general.title

Lễ khởi động triển khai dự án ERP giữa Bảo Ngọc và FPT

Đầu tự hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể là một dự án quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, là bước đi cần thiết trong tương lai của Bảo Ngọc. Trên đà tăng trưởng hiện tại, Bảo Ngọc cần liên tục đổi mới để giữ nhịp phát triển, đồng thời việc triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể sẽ tiếp sức để Bảo Ngọc có thể bứt phá trong thời gian tới.

Sáng ngày 13/05/2021 tại trụ sở văn phòng Công ty Bảo Ngọc, Lễ khởi động dự án “Đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể - SAP ERP” giữa Bảo Ngọc và FPT IS đã diễn ra, đánh dấu bước hợp tác về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhắm hiện đại hóa quy trình quản lý tại doanh nghiệp.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Đức Thuấn – Chủ tịch HĐQT cho biết dự án là một nội dung quan trọng nằm trong lộ trình chuyển đổi số của công ty và là bước đi cần thiết của Bảo Ngọc trong tương lai. Trên đà tăng trưởng hiện tại, Bảo Ngọc cần liên tục đổi mới để giữ đà phát triển, đồng thời việc triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể sẽ tiếp sức để công ty có thể bứt phá trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Minh Quang – Phó TGĐ FIS ERP để đảm bảo tiến độ của dự án, đội dự án đã phải huy động 120% sức lực vì thế rất cần sự phối hợp giữa hai bên về việc chia sẻ thông tin đảm bảo thông suốt và thống nhất. Ngoài ra việc áp dụng một hệ thống mới thay thế quy trình làm việc trước đây của Bảo Ngọc đòi hỏi sự quán triệt cao từ phía lãnh đạo tới CBCNV để cùng đồng lòng trong việc chấp nhận thay đổi để hoạt động tốt hơn.

Khẳng định quyết tâm triển khai dự án, lãnh đạo Bảo Ngọc đã tăng 30% nhân sự để sẵn sàng phục vụ cho dự án và đề xuất cần chia nhỏ hơn các giai đoạn triển khai và kèm theo việc báo cáo, đào tạo và kiểm tra tiến độ thường xuyên.

Hy vọng rằng dự án sẽ cán đích và thành công rực rỡ.