cart.general.title

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD.

Bảo Ngọc sẽ chốt danh sách cổ đông gửi VSD vào hồi 16h ngày 30/10/2018

Trân trọng!