cart.general.title

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Đặng Thị Hương Liên, và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với ông Nguyễn Duy Quyết


 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Đặng Thị Hương Liên, và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với ông Nguyễn Duy Quyết.

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tavEhVhQGnIh6qxBGD8tNj-s7tNgiME1/view?usp=sharing