cart.general.title

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

 

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

 1. Thời gian 08 giờ 00  phút ngày 20 tháng 04 năm 2022 (Thứ 4)
 2. Địa điểm: tại Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 3. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Nội dung chi tiết tại Chương trình họp đính kèm)
 4. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022:
 • Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
 • Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 1. Đăng ký/ủy quyền dự họp, đề cử/ứng cử:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thuận lợi và chu đáo. Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo Mẫu đính kèm và đề cử/ứng cử (nếu có) đến Công ty bằng email, Fax hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ.

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
 • Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 đường CN1, phố Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.780.5022 số máy lẻ 33
 • Email: bks@banhbaongoc.vn
 • Người liên lạc: Ông Lương Ngọc Quang

6. Tài liệu họp

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  được đăng lên website của Công ty theo địa chỉ: https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong

 • Ghi chú:
 • Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) Quý cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề nghị gửi đến ban tổ chức trước 14h  ngày 15 tháng 04 năm 2022.
 • Cổ đông (hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Để đại hội kết thúc tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuấn

Vui lòng download Thư mời họp

Vui lòng download Chương trình họp ĐHĐCD 2022

Vui lòng download tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 TẠI ĐÂY