cart.general.title

Bảo Ngọc tổ chức thành công Hội nghị Kinh doanh quý IV năm 2022

Trong 2 ngày 29,30/8 vừa qua, Bảo Ngọc đã tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm bánh tươi, bánh khô năm 2022 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Khối kinh doanh và trao đổi các giải pháp phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh sắp tới.

Hội nghị Kinh doanh quý IV 2022 

Hội nghị tổ chức với mong muốn tạo một buổi trao đổi thân mật để các đơn vị kinh doanh, các Ban chuyên môn của Bảo Ngọc có thể cập nhật xu hướng, diễn biến mới trên thị trường. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác kinh doanh cũng như cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn về chính sách, cơ chế, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu/nhiệm vụ mà Tổng công ty đã giao trong năm 2022.

 Tham dự Hội nghị là đại diện BLĐ gồm có: ông Lê Đức Thuấn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị, ông Trần Minh Tùng - Phó Tổng Giám Đốc, ông Nguyễn Ngọc Thành – Giám đốc Marketing Tập đoàn, Khối kinh doanh, cùng các anh chị trưởng bộ phận phòng ban khối hỗ trợ…

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến của các Khối kinh doanh và các đơn vị, ông Lê Đức Thuấn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực và kết quả của các đơn vị kinh doanh. Các kết quả này đã đóng góp rất đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu chung của Bảo Ngọc. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, mỗi cá nhân phải nỗ lực và đưa ra các giải pháp phù hợp đối với đặc thù kinh doanh từng vùng, miền.

Công ty cam kết sẽ đồng hành cùng các đơn vị trong việc phát triển bền vững các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời yêu cầu các Ban chuyên môn, các đơn vị trong khối kinh doanh xác định với bối cảnh của thị trường kinh doanh các sản phẩm bánh có nhiều thay đổi so với trước đây, các quyết định liên quan cần được điều chỉnh kịp thời hơn với các thay đổi của thị trường. Trước mắt đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện quy chế, định hướng kinh doanh nhằm tối ưu hóa hoạt động, tận dụng lợi thế và phát huy sức mạnh tổng thể của các đơn vị trong Khối.

Để phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua hướng đến phát triển bền vững cần thiết phải xây dựng các giải pháp nhằm hài hòa lợi ích giữa các đơn vị trong và ngoài khối kinh doanh và với khách hàng.

Với phương châm “As one team we can go further”, từ trái tim đến hành động, Khối kinh doanh sản phẩm nhà Bảo Ngọc cùng nỗ lực “Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”.