cart.general.title

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Bao Ngoc Investment Production Corporation

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (024) 378 050 22 Website: banhbaongoc.vn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

THƯ MỜI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư sản xuất bảo Ngọc trân trọng kính mời
Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020

1.         Thời gian13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020 (Thứ 6)

2.         Địa điểmCông ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3.         Nội dung đại hội:

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng lên website của Công ty theo địa chỉ: http://banhbaongoc.vn/ và bản in gửi đến Qúy Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.         Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020:

–           Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

–           Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họpĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5.         Đăng ký/ủy quyền dự họp, đề cử/ứng cử:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thuận lợi và chu đáo. Kính đề nghị Qúy Cổ đông xác nhận tham dự/ủy qyền tham dự họp theo Mẫu đính kèm và đề cử/ứng cử (nếu có) đến Công ty bằng email, Fax hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ.

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội.

Điện thoại: 0243.780.5022 số máy lẻ 19

Email: hcns@banhbaongoc.vn

Người liên lạc: Chị Bùi Thị Kim Ngọt

Ghi chú:

  • Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) Qúy cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đề nghị gửi đến ban tổ chức trước 14h ngày 24/06/2020.
  • Cổ đông (hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Để đại hội kết thúc tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầu đủ và đúng giờ./.