cart.general.title

Công bố thông tin về họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Mã chứng khoán: BNA

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.780.5022             fax: 0243.780.5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Thuấn

 • Nội dung thông tin công bố:
 • Miễn nhiễm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Đối với Ông Lê Đức Thuấn.

 • Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Đối với Ông Phạm Thế Hưng.

 • Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2020 tại đường dẫn http://banhbaongoc.vn/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Công bố thông tin; (Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY )

Biên bản họp HĐQT; (Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY )

Nghị quyết HĐQT; (Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY )

Quyết định HĐQT:

 • Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Lê Đức Thuấn.
  (Vui lòng download tài liệuTẠI ĐÂY )
 • Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Thế Hưng.
  (Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY )