cart.general.title

Hoạt động Team building - Đào tạo "Cùng nhau bứt phá - Chinh phục thành công" của khối kinh doanh Bảo Ngọc

Bảo Ngọc đã tổ chức Teambuilding - Đào tạo cho tất cả các anh/chị/em bộ phận kinh doanh trong đại gia đình Bảo Ngọc tại Hải Tiến resort - Thanh Hoá.

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo, cuối tháng 4/ 2021, Bảo Ngọc đã tổ chức một buổi Teambuilding - Đào tạo cho tất cả các anh/chị/em bộ phận kinh doanh trong đại gia đình Bảo Ngọc tại Hải Tiến resort - Thanh Hoá.

Tại đây tất cả các anh/chị/em bộ phận kinh doanh đã được đào tạo về sản phẩm, cách chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng... cùng rất nhiều các kiến thức bổ ích khác. 

Bên cạnh đó, công ty cũng tổ chức các hoạt động team building, nhằm nâng cao tinh thần tập thể, sức mạnh đoàn kết cũng như gắn kết các thành viên trong đại gia đình Bảo Ngọc lại với nhau.  Đây là hoạt động nhằm tái tạo sức lao động, nâng cao sức mạnh tinh thần và tiếp thêm động lực cho anh/chị/em quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Qua đó hoạt động trí tuệ và các hoạt động thể chất, Bảo Ngọc cũng muốn nhắn nhủ đến anh/chị/em: Để có thể "Cùng nhau bứt phá - Chinh phục thành công" mỗi chiến binh Bảo Ngọc cần rèn luyện 4 tố chất "TRÍ TUỆ, TỐC ĐỘ, SỨC MẠNH, SÁNG TẠO"