cart.general.title

BẢO NGỌC CHÍNH THỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Sáng ngày 12/10/2020 được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bảo Ngọc chính thức niêm yết 8 triệu cổ phần với mã chứng khoán là BNA. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới của Bảo Ngọc trong việc trở thành công ty niêm yết của Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

Việc Bảo Ngọc niêm yết ngày hôm nay thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo công ty muốn đưa Bảo Ngọc trở thành một thương hiệu lớn, minh bạch, hiệu quả để mang lại lợi ích cho cổ đông và đóng góp một phần nào đó vào xây dựng đất nước.

Bảo Ngọc kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng của ngành thực phẩm, giữ vững niềm tin của người tiêu dùng cũng như của các nhà đầu tư.