Giỏ hàng

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc thông báo về việc được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 11/9/2020 với nội dung cụ thể như sau: 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: BNA 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu) 

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY

Danh mục tin tức

Từ khóa