cart.general.title

Công văn giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc công bố công văn giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY