Giỏ hàng

Công ty Cp ĐTSX Bảo Ngọc thông báo nội dung BB họp và nghị quyết đại hội đồng CĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng thông báo nội dung: 

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021 

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY

Danh mục tin tức

Từ khóa