Giỏ hàng

Công ty Bảo Ngọc rút hồ sơ niêm yết tại SGDCK Hà Nội (HNX)

Công ty CPĐTSX Bảo Ngọc nhận thấy thời gian này chưa thực sự phù hợp để Công ty CPĐTSX Bảo Ngọc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vì vậy, để chuẩn bị hồ sơ được tốt nhất, Công ty chúng tôi xin được rút hồ sơ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Khi thời gian thích hợp, Công ty chúng tôi sẽ cân nhắc thực hiện việc nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

Danh mục tin tức

Từ khóa