cart.general.title

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại HĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại HĐCĐ bất thường năm 2021.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY