cart.general.title

Công bố thông tin "Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu"

Ngày 16/12/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu. 
Chi tiết Xem tại đây!