cart.general.title

Bảo Ngọc công bố thông tin giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên 10% so với cùng kỳ năm trước căn cứ theo BCTC năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc công bố thông tin giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên 10% so với cùng kỳ năm trước căn cứ theo BCTC năm 2020.

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY