Hệ thống phân phối

Tât cả cả cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Hà Nội
 
Hệ thống kênh cửa hàng

Tất cả các cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội các tỉnh khác