Hệ thống phân phối

– Hệ thống siêu thị T- mart Bắc – Nam

– Hệ thống siêu thị Aeon Bắc – Nam

– Hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ Bắc – Nam

– Hệ thống siêu thị Shop & Go

– Hệ thống siêu thị Circle K

– Hệ thống siêu thị 7 eleven

 

– 10 000 cửa hàng tạp hóa bao phủ trên 20 tỉnh thành