Hệ thống phân phối

– Hệ thống siêu thị T- mart Bắc – Nam

– Hệ thống siêu thị Aeon Bắc – Nam

– Hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ Bắc – Nam

– Hệ thống siêu thị Shop & Go

– Hệ thống siêu thị Circle K

– Hệ thống siêu thị 7 eleven

– Hệ thống siêu thị mini 3 Hào

– Hệ thống siêu thị Auchan

– Hệ thống siêu thị Haprofood

– Hệ thống siêu thị Intimex

– Hệ thống siêu thị Okono

– Hệ thống siêu thị Qmart

 

 

– 17.000 cửa hàng bao phủ trên 20 tỉnh thành