Các chứng chỉ, chứng nhận

-  Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp ngày 12/09/2012, số ĐK:3189/ATTP

-  Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu bản quyền số 6100/ĐKHĐSH do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 14/12/2012.

-  Mã số mã vạch do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 03/11/2005.

-  Giấy chứng nhận doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc được chứng nhận bởi TQCS International Pty Ltd phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: ISO 22000:2005.

-  Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh.

-  Giấy chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2017" do người tiêu dùng bình chọn năm 2017 cấp ngày 7/3/2017

cac-loai-chung-chi-cua-bao-ngoc

cac-loai-chung-chi-cua-bao-ngoc1

cac-loai-chung-chi-cua-bao-ngoc2

cac-loai-chung-chi-cua-bao-ngoc3

cac-loai-chung-chi-cua-bao-ngoc4

chung-nhan

 

Click to add to the favorites of the browser

Comments facebook