Bánh tươi Bảo Ngọc cập nhật những hướng dẫn của Bộ Y Tế và WHO về những cách để năng động, khỏe mạnh hơn để đối mặt với Covid- 19

Bánh tươi Bảo Ngọc xin cập nhật đến mọi người những hướng dẫn của Bộ y Tế và WHO về những cách khiến bạn năng động, khỏe mạnh hơn để có thể phòng chống dịch bệnh COVID- 19 hiệu quả hơn theo infographics dưới đây:

NGUỒN: BỘ Y TẾ