Triết lý kinh doanh và tầm nhìn, chiến lược

I. TRIẾT LÝ KINH DOANH

1. Đối với khách hàng

Chúng tôi không ngừng đổi mới  nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu  ngày một cao và đa dạng hóa  của khách hàng thông qua  những sản phẩm mang tính  sáng tạo.

2. Đối với nhân viên

Không ngừng đào tạo và tạo  môi trường hấp dẫn để nhân  viên có cơ hội phát triển trở  thành các chuyên gia, các  nhà quản lý, lãnh đạo cấp  cao, góp phần xây dựng công  ty ngày càng phát triển.

3. Đối với cổ đông

Không ngừng tăng trưởng  doanh thu, lợi nhuận nhằm  gia tăng giá trị công ty và  thặng dư tài sản của các cổ  đông

II. TẦM NHÌN

Phát triển Bảo Ngọc trở thành tập  đoàn với nhiều công ty thành viên  hoạt động trong lĩnh vực nuôi  trồng, chế biến thực phẩm và  thương mại xuất khẩu.

III. CHIẾN LƯỢC

Sản xuất thực phẩm tươi và có hàm lượng dinh dưỡng cao

Hợp tác và phân phối thực phẩm từ các quốc gia phát triển