Hệ thống phân phối

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
- Hệ thống siêu thị T- mart Bắc - Nam
- Hệ thống siêu thị Aeon Bắc - Nam
- Hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ Bắc - Nam
- Hệ thống siêu thị Shop & Go
- Hệ thống siêu thị Circle K
- Hệ thống siêu thị 7 eleven
- 10 000 cửa hàng tạp hóa bao phủ trên 20 tỉnh thành